Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Xuất khẩu lao động

Người ta kêu gọi ai có nhu cầu hãy đi nước ngoài làm việc bằng các con đường hợp pháp. Đúng. Nhưng thực tế không phải ai cũng có điều kiện đi bằng đường hợp pháp. Và cái mấu chốt là các nơi như Mỹ và Châu Âu thì không thể đi vào theo các […]