Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Xung đột bạo lực tôn giáo ở Pakistan đang mở rộng

  Cảnh sát Pakistan vừa bắt giữ khoảng 150 người tham gia vụ bạo lực đốt phá hàng trăm ngôi nhà của người Thiên chúa giáo ở Lahore ngày 9-3-2013. Ngày 10-3, nhiều người Thiên chúa giáo đã kéo biểu tình tuần hành phản đối, phong tỏa một xa lộ chính khiến cảnh sát phải […]