Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

TikTok lan tỏa ý thức giảm rác thải với chiến dịch #zerowaster

Nền tảng video ngắn TikTok phối hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu (Global Initiatives, GI) phát động thử thách #zerowaster vì môi trường. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-11-2019, chiến dịch #zerowaster huy động nguồn lực sáng tạo trên nền tảng cộng đồng hàng triệu nhà sáng tạo nội dung trên […]