Thứ Hai ngày 27 tháng 1 năm 2020

TikTok lan tỏa ý thức giảm rác thải với chiến dịch #zerowaster

Nền tảng video ngắn TikTok phối hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu (Global Initiatives, GI) phát động thử thách #zerowaster vì môi trường. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-11-2019, chiến dịch #zerowaster huy động nguồn lực sáng tạo trên nền tảng cộng đồng hàng triệu nhà sáng tạo nội dung trên thế giới để chung tay truyền cảm hứng và khuyến khích người dùng hành động vì tương lai phát triển bền vững.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.