Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024

Happy New Year 2013 (2012 bis)

Thứ Hai là Sức khỏe

Thứ Ba là An lành

Thứ Tư là May mắn

Thứ Năm là Vui sướng

Thứ Sáu là Thịnh đạt

Thứ Bảy là Hạnh phúc

Chủ nhật là tình thân Flat World

 

Kính chúc các bạn trong năm mới 2013 tuần nào cũng đủ đầy, viên mãn như vậy.

Thuợng hưởng!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 1-1-2013)