Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

8-3


 

+ Viết giùm bè bạn của tôi

 

Cánh đàn ông bữa nay đâu mất biệt

Thập diện mai phục ngày 8 tháng 3

Có kẻ hóa thân thành gã Ninja

Ráng lặn thiệt sâu hôm sau mới nổi

 

Xin chớ hiểu lầm kẻo mà mang tội

Cả năm một ngày chồng xin tự lo

Chồng ra quán nhậu cho vợ tự do

Vợ cứ thong dong vui cùng bè bạn

 

Ngày mai khi tiếng gà vừa gọi sáng

Vợ lại là vợ, chồng lại làm chồng

Chồng đẻ bọc điều, vợ có võ gồng

Đợi 8 tháng 3 năm sau vợ nhé!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 8-3-2013)

+ Minh họa: Internet. Thanks.