Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024

INTEL ISEF 2013 PHOENIX: Bút tích của các nhà khoa học trẻ

130514-phphuoc-intel-isef-phoenix-059-1024

Bên trong Hall 1 có tên Play Connect Share Intel e-Lounge tại vòng chung kết Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật ứng dụng quốc tế Intel ISEF 2013 ở Phoenix (Arizona, Hoa Kỳ), một tấm bảng trắng 2 mặt được dựng lên với chi chít các dòng chữ viết của các bạn học sinh trung học từ khắp thế giới dự vòng chung kết năm nay. Đó là thông điệp của mỗi bạn muốn gửi cho cộng đồng. Có những bạn ghi “No rice” (không có gạo), “War” (chiến tranh)… có lẽ tới từ những nước nghèo đói và đang có chiến tranh.

Tôi cũng ham vui chen vào đó một câu chào mừng “Welcome from Vietnam” gọi là có dấu ấn Việt Nam.

Ghi xong mới thấy có lẽ đó là dòng chữ xấu nhất của người nhiều tuổi nhất thế giới có trên tấm bảng thông điệp của các nhà khoa học trẻ toàn cầu này. Thôi thì một người dân “làm xấu”, cả nước có tên hén!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Phoenix, Arizona 14-5-2013)

130514-phphuoc-intel-isef-phoenix-061-1024

Một bạn gái từ Texas đang ghi lưu bút trên bảng.

130514-phphuoc-intel-isef-phoenix-062-1024

130514-phphuoc-intel-isef-phoenix-063-1024

Người từ Việt Nam cũng tham gia.