Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 12-10-2014

 

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online và Tuổi Trẻ Mobile:

 

+ Công nghệ Wi-Fi 60GHz mới cho tốc độ nhanh như chớp

wi-fi-60ghz-02

+ Phablet iPhone 6 Plus đọ sức với máy ảnh Canon EOS 5D Mark III

camera-iphone-6plus-canon-5d-mark3

+ Thư viện cho mượn báo chí bản điện tử

overdrive-nook

 

Bản cho máy tính trên báo Tuổi Trẻ Online

 

Bản cho smartphone trên báo Tuổi Trẻ Mobile

 

Bản audio trên Radio Tuổi Trẻ