Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 28-11-2014

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online:

 

+ Biến smartphone thành công cụ khám mắt di động

Peek Retina-01

+ Smartphone Ubuntu Mobile đầu tiên của thế giới

ubuntu-mobile

+ Truyền hình phát sóng vào thời “đã mãn”

netflix-streaming

+ Chiếc áo thông minh

Hexoskin Arctic biometric smart shirt

 

 

Xin mời đọc bài tại đây.