Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Những người mẫu công nghệ COMPUTEX (4)

 

 

Trước thềm COMPUTEX Taipei 2015 (từ 2 tới 6-6-2015), và cũng dịp cuối tuần Saigon nắng nóng đổ lửa, tôi đổ thêm dầu vào lửa với một số hình ảnh Tech PG mà tôi chụp tại COMPUTEX 2014. Năm ngoái do thời gian eo hẹp, tôi không thả rong được nhiều, chớ còn mấy năm trước thì… thiện tai, thiện tai! Mà tôi chủ yếu chụp giùm mấy bạn ở nhà thôi, chớ hỗng có ý gì đâu!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 16-5-2015)

 

TRANG   1   |   2   |   3   |   4

 

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-249_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-250_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-274_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-281_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-282_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-028_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-029_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-078_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-079_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-101_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-111_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-113_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-115_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-127_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-129_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-133_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-134_resize

140604-computex-taipei-2014-phphuoc-157_resize

 

TRANG   1   |   2   |   3   |   4