Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Bay về đâu hỡi drone?

drones-featured-image-v2

Mấy năm trước, người ta dùng thuật ngữ “drone” để chỉ những chiếc máy bay không người lái được CIA Mỹ sử dụng trong các cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, Pakistan, Iraq… Còn bây giờ, drone đã được thương mại hóa và đại chúng hóa, dùng để chỉ những thiết bị bay tự động được điều khiển từ xa. Và đây là một món đồ chơi công nghệ đang ngày càng “hot” trên thế giới.

Thật ra, drone được phát triển không phải để cho người ta chơi. Đó là một công cụ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau có liên quan tới cái chuyện bay trên trời.

Xin mời đọc bài trên báo Thanh Niên Online

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(San Francisco 17-8-2015)

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.