Thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020

VIDEO: Phố Ông Đồ Saigon Tết Bính Thân 2016

160205-tetbinhthan-phoongdo-008_resize

Xin mời xem video: