Thứ Tư ngày 25 tháng 5 năm 2022

Khám phá dòng card đồ họa NVIDIA Pascal GPU của GIGABYTE

gigabyte-pascal-graphics-cards-intro-00

Bộ ảnh này là các thông tin sẽ giúp bạn khám phá chi tiết về dòng card đồ họa của GIGABYTE sử dụng các GPU Pascal GTX 1000 series mới của NVIDIA.

Xin mời đọc bài trên Media Online

gigabyte-pascal-graphics-cards-intro-01