Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

VIDEO: Những trận chiến DSLR khốc liệt

battle-dslr-01

Những trận chiến khốc liệt đã diễn ra và được ghi hình lại phát trên mạng truyền thông xã hội YouTube. Binh lính là những photographer. Và vũ khí các loại mà họ sử dung là những chiếc máy ảnh. Nhưng họ đã chiến đấu ra sao?

+ TRẬN 1:

+ TRẬN 2: