Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

VIDEO: Đêm Nhạc Giáng Sinh From Thuy Nga Productions

 
Cũ người, mới ta. Xem nhạc chính hãng thiệt là bình an. Chương trình đêm nhạc Giáng sinh này được Trung tâm Thúy Nga đưa lên kênh YouTube của mình cho mọi người thưởng thức miễn phí ngày 25-12-2015.
Nay, xin mời các bạn thượng hưởng. Trên Kênh YouTube có bản rõ nét với độ phân giải HD 720 và HD 1080.