Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Rằm cuối cùng của năm cái con khỉ

 

Bữa nay tháng Chạp ngày Rằm

Bính Thân con khỉ một năm qua rồi

Qua rồi mà chuyện chẳng rồi

Khỉ nhăn lố nhố, khỉ cười trốn đâu

Đầu năm hí hửng bảo nhau

Thần thông Đại Thánh rực màu vàng kim

Dè đâu toàn khỉ kìm kìm

Người làm trò khỉ, khỉ tìm chỗ chui

Mừng thay ai có khỉ vui

Buồn cho ai phải đen thui khỉ già

Thôi chờ Đinh Dậu con gà

Gà vàng hy vọng có là khỏe hơn….

Sống là hy vọng nhớ hôn….

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC