Thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020

424 triệu ổ đĩa cứng HDD được xuất xưởng trong năm 2016

 

Bào cáo do hãng phân tích Trendfocus công bố hồi tháng 2-2017 cho biết trên thế giới trong năm 2016 đã xuất xưởng được 424 triệu ổ đĩa cứng HDD, giảm 9,5% so với năm trước.

Xin mời đọc bài trên Media Online

Ảnh: Internet. Thanks