Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Thị trường HDD quý 2- 2017, dung lượng tăng, số lượng giảm

 

Theo báo cáo cập nhật hàng quý của hãng phân tích thị trường Trendfocus, Inc. công bố ngày 10-8-2017, trong quý 2-2017, số lượng ổ đĩa cứng HDD truyền thống xuất xưởng được trên thế giới giảm còn 96,19 triệu đơn vị (so với 98,63 triệu đơn vị của quý 1-2017), nhưng tổng dung lượng lưu trữ tăng lên 158,50 exabyte (so với 155,92 EB của quý trước). Một exabyte (EB) bằng 1 tỷ gigabyte (GB).

Xin mời đọc nội dung trên Media Online