Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Chi phí lưu trữ ổ đĩa cứng ngày càng giảm

 

Chi phí ổ đĩa cứng HDD/GB giảm trung bình 26% trong thời gian từ tháng 1-2015 tới tháng 1-2017.

Giá ổ đĩa cứng HDD trong vòng hơn 35 năm qua đã giảm “khủng” từ khoảng 500.000 USD/gigabyte vào năm 1981 xuống còn chưa tới 0,03 USD/GB hiện nay.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online