Thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020

Vivo giới thiệu công nghệ High Power User Equipment chuẩn bị cho mạng 5G

 

Hãng Vivo đã giới thiệu bước đột phá trong công nghệ High Power User Equipment (HPUE) tại Hội nghị Sáng kiến Toàn cầu về Công nghệ TD-LTE (GTI) 2017, một bước tiến mới đến kỷ nguyên mạng di động 5G.

Xin mời đọc bài trên Media Online