Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

D-Link DWR-711 Wireless N300 3G Router chia sẻ Internet 3G

 
D-Link (Taiwan) vừa bổ sung vào đại gia đình thiết bị mạng của mình thành viên mới D-Link DWR-711 Wireless N300 3G Router, một giải pháp hiệu quả về chi phí cho phép chia sẻ truy cập Internet qua mạng di động cho nhiều người. Nói đơn giản hơn, khác với các router truyền thống dựa trên nguồn mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet, router này khai thác tín hiệu 3G của các nhà mạng di động.
 
Xin mời đọc bài trên Media Online