Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

D-Link đưa giải pháp mạng tổng thể cho doanh nghiệp đến GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019

Cùng với khoảng 100 công ty ở Việt Nam, D-Link Việt Nam đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh kênh phân phối GATES Việt Nam ICT Channel Summit 2019 diễn ra từ ngày 11 tới 13-12-2019 tại Đà Nẵng. Đây là một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng kênh phân phối Việt Nam – nơi để cộng đồng này gặp gỡ và kết nối với nhau.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.