Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

D-Link ra mắt giải pháp mạng quản lý qua đám mây thế hệ mới Nuclias tại Việt Nam

Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á được D-Link cung cấp giải pháp mạng quản lý qua đám mây thế hệ mới Nuclias. D-Link Việt Nam ngày 20-8-2019 tại TP.HCM đã tổ chức sự kiện ra mắt mạng Nuclias quản lý qua đám mây được thiết kế cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô, nhằm giải quyết các nhu cầu của mạng có dây và không dây. D-Link cho biết Nuclias bảo đảm rằng tất cả hệ thống mạng đều có thể được thiết lập, định cấu hình, theo dõi, quản lý và khắc phục sự cố với khả năng tối ưu nhất.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.