Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

D-Link tổ chức workshop giới thiệu giải pháp mạng thông minh dành cho doanh nghiệp

Công ty giải pháp mạng D-Link International Pte Ltd (D-Link) ngày 9-5-2018 phối hợp cùng nhà phân phối QDTek tổ chức buổi workshop tại TP.HCM giới thiệu giải pháp mạng thông minh dành cho doanh nghiệp.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.