Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021

Hợp tác tăng cường sức mạnh điện toán giữa Cloudrender, VinaCIS và Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST)

Hai công ty Cloudrender và VinaCIS vừa có một cuộc tham quan và trao đổi hợp tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ở khu Công viên Phần mềm Quang Trung (TP.HCM).

Xin mời đọc bài trên Media Online