Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Thế hệ RenderFarm mới trên nền tảng ASUS

 

Sự kiện ra mắt thế hệ RenderFarm mới trên nền tảng ASUS được tổ chức tại Up Corworking Pace trong khuôn viên Đại học Bách Khoa TP.HCM ngày 28-10-2017. Đây là một giải pháp mới tại Việt Nam với sự hợp tác của 3 đơn vị ASUS Việt Nam, RenderViet và CloudRender, giúp giải quyết bài toán về thời gian cho các dự án Render, với chi phí tối ưu và tiện dụng cho các doanh nghiệp.
Ngoài ra tại sự kiện diễn ra chương trình Demo Renderfarm với công cụ quản lý từ ASUS.
Xin mời đọc nội dung trên Media Online