Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Coolpad Việt Nam có CEO mới

Ông Vincent Sun.

 

Ông Vincent Sun chính thức trở thành Tổng giám đốc mới của Công ty Coolpad Việt Nam từ tháng 4-2017.  Ông cho biết định hướng phát triển mới của Coolpad trên thị trường Việt Nam là sản phẩm Coolpad mới sẽ có chất lượng cao nhưng mức giá tầm trung.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online

Smartphone mới với camera kép của Coolpad.