Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Uber tổ chức ngày hội lái xe kỷ niệm 3 năm ở Việt Nam

 

Chương trình “Ngày hội tài xế công nghệ Việt Nam – Kỷ niệm 3 năm Uber hoạt động” sẽ được Uber Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 18-8-2017.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online