Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

Làm gì với Uber bây giờ?

Ngày 5-4-2018, Uber gửi mail cho khách hàng khẳng định ngày 8-4-2018 sẽ ngưng các hoạt động của họ ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Người đang có tài khoản Uber giờ phải làm gì?

Thời gian chuyển đổi nào cũng nhá nhem và hỗn mang. Việc Uber chuyển giao cho Grab ở Đông Nam Á cũng vậy thôi. Mọi thứ sẽ chập cheng kể cả của Uber hay Grab và có thể kéo dài một thời gian sau đó với Grab. 

Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP.HCM Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC