Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021

VinaPhone mở Tổng đài tiếng dân tộc

 

Với mục tiêu cung cấp và phổ cập thông tin về các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, tiến tới dần xóa bỏ khoảng cách vùng miền cho người dùng, nhà mạng di động VinaPhone đã mở Tổng đài tiếng dân tộc với 8 ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác nhau. Tổng đài này hoàn toàn miễn phí cho khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số với thời gian phục vụ từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, bao gồm cả ngày lễ, tết.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online