Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

The Frame hay The Dual Frameless?

 

Anh bạn Mai Triều Nguyên đưa cái ảnh của anh bạn Nhựt Hùng chụp tại sự kiện AV Show 2017 để khoe cái TV mới The Frame của Samsung. Đúng là ông bà mình nói “cái mặt sao, cái… tên vậy” chớ có sai.

Xin mời đọc bài trên Media Online