Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Samsung khánh thành 2 trung tâm Trải nghiệm Giải pháp Doanh nghiệp và Nghiên cứu Phát triển tại TP.HCM

 
Ngày 24-11-2017, Samsung đã khánh thành Trung tâm Trải nghiệm Giải pháp Doanh nghiệp Samsung gọi tắt là EBC (Executive Briefing Center) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển – SHRD (Samsung Ho Chi Minh City Research & Development Center) tại Khu phức hợp Điện tử gia dụng Samsung (SEHC) thuộc Khu Công nghệ cao SHTP (Q.9, TP.HCM). Đây là EBC Samsung lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online