Thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2022

Lạnh

 
 
Saigon se se lạnh
Tháng 12 như cơn mưa vừa tạnh
Giáng sinh đang về bên cạnh
Vô thường nên thôi tị nạnh
Ta thấy mình không được mạnh
Ngắm cô láng giềng tên hạnh
Ta lạnh….
 
+ Ảnh chỉ nhằm minh họa cái lạnh-bất-hạnh. (Chụp ở Denver cuối tháng 10-2017)