Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

Ăn và làm

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Ông bà mình nói: tay làm hàm nhai.
Người xưa nói: có thực mới vực được đạo.
Cô hàng xóm nói: có làm là có ăn.

Khi buộc phải sống trong môi trường không thể thoát khỏi bị ăn, tôi có thể chấp nhận (mà nào có được lựa chọn) người có ăn mà chịu làm.
Tôi không Like kẻ có ăn mà không chịu làm hay chỉ làm cho có.
Vấn đề nằm ở chỗ, liệu người chịu ăn có thể làm tốt được chăng.
No free lunch. Chẳng có bữa trưa nào miễn phí.
Ấy là tôi nghĩ thế….

P.H.P.

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.