Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Qualcomm có logo mới

 

Bước vào năm 2018, tập đoàn công nghệ Qualcomm đã có logo và bộ nhận diện thương hiệu mới. Theo ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Cambodia, đây là lần thay đổi logo đầu tiên của Qualcomm trong hơn 30 năm nay.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.