Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Nhà máy Intel Việt Nam chăm lo Tết cho cộng đồng

Chăm lo Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 cho cộng đồng dân cư nơi mình hoạt động của Nhà máy Intel Products Việt Nam cũng là hoạt động mở đầu cho chương trình “Lam điều tuyệt vời” (Do Wonderful) cho cộng đồng nhân dịp Tập đoàn Intel kỷ niệm tròn 50 năm tuổi.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online