Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Trả lại chiếc nút View Image cho Google Search

Google vừa tề bỏ cái nút View Image (xem ảnh) trong giao diện màn hình tìm kiếm hình ảnh, cũng như chức năng Search by Image của công cụ Google Search. Điều này gây khó khăn cho những người cần tìm kiếm hình ảnh có kích thước thực để lưu về thiết bị.

May mắn là bạn có thể phục hồi lại cái nút View Image thần thánh này trong vòng 2 nốt nhạc.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.