Chủ nhật ngày 05 tháng 12 năm 2021

LIVE STREAM: Di quan Đức cố TGM Phaolo Bùi Văn Đọc từ Tòa TGM tới Nhà thờ Đức Bà

 

LIVE STREAM: Di quan Đức cố TGM Phaolo Bùi Văn Đọc từ Tòa TGM tới Nhà thờ Đức Bà.

Lúc 5g sáng thứ Sáu 16.3.2018.

Xin mời xem video: