Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

LIVE STREAM: Đón Thi hài Đức cố TGM Phaolô tại sân bay Tân Sơn Nhất và Thánh lễ Phát tang

Tòa Tổng giám mục Saigon TP.HCM tổ chức live stream phát trực tuyến việc đón linh cữu Đức cố TGM Phaolo Bùi Văn Đọc tại sân bay Tân Sơn Nhất và Thánh lễ phát tang tại Tòa TGM.

Tòa TGM đề nghị các giáo dân chỉ tập trung trong khuôn viên Tòa TGM, không ra sân bay chờ đón gây bất tiện cho cộng đồng. Ngay cả các việc di chuyển linh cữu của Đức cố TGM từ Tòa TGM tới Nhà thờ Đức Bà và Trung tâm Mục vụ cũng được thực hiện lúc 5 giờ sáng và 8 giờ tối để tránh các giờ cao điểm giao thông. Tòa TGM nhắc nhở mọi giáo dân bày tỏ lòng tôn kính Đức cố TGM Phaolo bằng cách giữ gìn lời ăn tiếng nói và hành vi để không gây phiền phức cho cộng đồng xã hội.

Theo lịch bay, linh cữu Đức cố TGM Phaolo sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc gần 19 giờ tối 15-3-2018.

Xin mời xem video bắt đầu khoảng 18g45ph:

+ Ảnh trên bài do bạn Nguyễn Vũ Đạt chụp.