Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

VinaPhone hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thông tin thuê bao di động


Nhà mạng di động VinaPhone khuyến nghị khách hàng khẩn trương tới các điểm giao dịch của VinaPhone để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung thông tin thuê bao trước ngày 24-4-2018 theo quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP để bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.