Thứ Sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021

VinaPhone khẳng định bảo mật an toàn thông tin của khách hàng

Trước mối lo của người dùng về an toàn thông tin cá nhân khi phải chụp ảnh chân dung và cung cấp thông tin cho nhà mạng theo Nghị định 49/2017 của Chính phủ, nhà mạng di động VinaPhone ngày 12-4-2018 tái khẳng định họ sẽ bảo đảm bí mật an toàn thông tin cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.