Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Ai vô vi, tôi vô vô

Vô vi là một triết lý của Lão giáo. “Vô vi” trong tiếng Hán có nghĩa là “không làm gì”. Lão Tử dạy: “Vi vô vi nhi vô bất vi.” Dịch nghĩa: không làm gì mà thấy không sao cả thì không nên làm gì. “Không làm gì” ở đây không có nghĩa là làm biếng. Nó là cái giác của người hiểu được mình không nên làm cái gì gây ảnh hưởng tới cái lẽ tự nhiên của đất trời, tới sự tuần hoàn của tạo hóa.

Chỉ có điều không phải ai cũng hiểu được cái lẽ vô vi đó. Cuộc đời sinh chuyện khi cái lẽ vô vi được hiểu hay hành động theo 2 cách. Kẻ hoặc không hiểu hay bất cần luôn làm bất cứ cái gì mình muốn, miễn là thỏa ý mình và đạt được tham vọng của mình. Người hoặc hiểu đơn giản là không làm gì, hay sợ làm gì không đúng bèn ngồi không cho thời gian trôi qua lãng phí, chẳng làm gì cả.

Tôi là kẻ phàm phu tục tử nên hiểu sống ở trên đời theo triết lý vô vô (multi vô). Hễ sống vô tư (tâm hồn), vô tư lợi (tâm tưởng) ắt sẽ vô sự sau này, vô lo bị vô lò.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.