Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024

Ngẫm và nghĩ: Grab ơi là Grab

Grab ngày càng làm người ta thêm nhớ Uber. Grab hình như đang giúp hồi phục thói quen đi taxi truyền thống nay dùng app. Hay là Uber Tân chơi chiêu cài cắm người phá Grab?