Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Ngẫm và nghĩ: Grab ơi là Grab

Grab ngày càng làm người ta thêm nhớ Uber. Grab hình như đang giúp hồi phục thói quen đi taxi truyền thống nay dùng app. Hay là Uber Tân chơi chiêu cài cắm người phá Grab?