Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Canon phát động cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2018

Canon Marketing Việt Nam vừa cho biết năm nay họ tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính cho Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (Vietnam Heritage Photo Awards) lần thứ 7 năm 2018. Đây là cuộc thi thường niên do tạp chí Vietnam Heritage thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm 73 năm ban hành sắc lệnh đầu tiên của Việt Nam về việc bảo tồn Di sản Văn hóa dân tộc (23-11-1945/2018).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.