Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

Canon Việt Nam tài trợ hai điểm trường vùng sâu vùng xa ở Yên Bái và Quảng Bình

Thực hiện cam kết hỗ trợ cộng đồng Việt Nam suốt từ năm 2009 đến nay, Canon Marketing Việt Nam vừa tài trợ điểm trường Ba Khuy – thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, Yên Bái) và điểm trường Bản Kè (xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.