Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Huawei Việt Nam trao tặng máy tính cho 2 trường học ở tỉnh Hà Tĩnh và Sơn La

Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam vừa trao tặng máy tính cho 2 trường học là Tiểu học Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu học Lóng Phiêng B (xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Mỗi trường học được tặng 4 bộ máy tính để bàn HP và 16 máy tính xách tay Lenovo ThinkPad và HP.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.