Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

Avnet trình diễn các giải pháp kết nối IoT tích hợp tại Việt Nam

Công ty giải pháp công nghệ Avnet Châu Á – Thái Bình Dương đã giới thiệu hàng loạt giải pháp kết nối được sử dụng cho rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề tại sự kiện Avnet LPWAN Vietnam TechDays 2018 diễn ra ở Việt Nam ngày 17-9-2018 (tại TP.HCM) và 19-9-2018 (tại Hà Nội).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.