Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Avnet hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội mở chuỗi lớp học chuyên đề kỹ thuật

 

Công ty Avnet Asia vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để triển khai chuỗi lớp học chuyên đề dành cho các sinh viên ngành kỹ thuật. Theo đó, sinh viên năm 2 và năm 3 của Viện Điện thuộc ĐHBK Hà Nội sẽ được trang bị kiến thức về các xu hướng và phát minh chủ chốt của nền tảng Internet của vạn vật (IoT), cũng như các kỹ năng cần thiết để triển khai các ứng dụng IoT, qua sự truyền đạt của các chuyên gia kỹ thuật đến từ Công ty Avnet.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.