Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Cái ngàm Fuji

Fujifilm là một nhà sản xuất của Nhật Bản nổi tiếng thế giới không phải chỉ có phim ảnh (ra đời từ năm 1934) và máy chụp ảnh (từ năm 1948), mà họ có thương hiệu ống kính “bá chấy bọ chét” FUJINON (từ năm 1940).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline: