Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Thích thật ấy…

Xế trưa cuối tuần, đang ngủ, tôi giựt mình tỉnh thức vì tiếng ting của phone báo có tin nhắn ngân hàng. Giàng ơi, tài khoản của tôi vừa được bổ sung khoản lãi cuối tháng mà ngân hàng chia cho số dư tài khoản của tôi. Và ơn giời cậu đây rồi, trong tháng 3-2019, tôi đã kiếm được một khoản tiền lời từ tiền gởi ngân hàng là… 160 đô(ng).

Đừng nhíu mày bỉu môi trề lưỡi nghen bạn, ăn được 1 xu của ngân hàng nào phải dạng vừa.

Vấn đề là giờ đây tôi hoang mang không biết mình phải nộp bao nhiêu tiền thuế cho khoản thu nhập này.

Để giải trình cho tường minh: 200k là nộp vào tài khoản GrabPay by Moca, 50k là phí đổi thẻ Visa debit hết hạn (treo mỏ 2 tuần mới có thẻ mới), 5k là phí SMS ngân hàng, 260k là phí Netflix UHD4K mỗi tháng, 0,16k là tiền lời tháng 3/2019 do ngân hàng trả. 4 dấu trừ 1 dấu cộng.

P.H.P.